logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA WRZEŚNIA UL.KASPROWICZA
Wartość szacunkowa: 163 000,00zł
Cena wywoławcza: 122 250,00zł
Termin licytacji: 2021-06-25
Publikacja: 2021-05-11 08:30:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00011111/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Zastępca Anna Czelusta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 25-06-2021r. o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni 
przy ul. Jana Pawła II 10  w sali nr 22 
 odbędzie się 
pierwsza licytacja
 
nieruchomości stanowiącej : 
prawo własności nieruchomości gruntowej,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolno stojącym, parterowym bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 109,90m2 z dobudowanym garażem o pow.47,50m2 
(budynek mieszkalny w trakcie modernizacji po pożarze i w dalszej budowie)
położonej na działce ewidencyjnej nr 3277 o pow.0,0555 ha, przy ul.Kasprowicza 13
opis użytku: tereny mieszkaniowe, symbol klasoużytku B
nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul.Kasprowicza, utwardzonej kostką betonową  
 
należącej  do dłużników: Zdzisław Michalski , Michalska Dorota
położonej: 62-300 Września, Kasprowicza 13, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00011111/5   [NKW: PO1F/00011111/5]
 
Suma oszacowania wynosi 163 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    122 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  
23 10204115 0000 9602 0004 0204
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:30 do godz.12:30 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl