logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - KOSTRZYN WLKP, LIPOWA 8
Wartość szacunkowa: 591 962,00 zł
Cena wywoławcza: 443 971,50 zł
Termin licytacji: 2021-02-12
Publikacja: 2021-01-29 12:05:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00018893/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-02-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, w sali nr  22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
 
działka gruntowa nr 2141, o pow. 630 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne (parter, piętro), niepodpiwniczonym, o pow. uż. 164,85 m2 (w KW - budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o pow. 110,00 m2. ) oraz budynkiem handlowo-usługowym zaadaptowanym na budynek mieszkalny, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. uż. 51,97 m2 (w KW - budynek gospodarczy - sklep o pow. 75,74 m2) 
dostępne uzbrojenie – prąd, woda, kanalizacja, gaz,
 
należącej  do dłużnika: Dariusz Otto
położonej: 62-025 Kostrzyn, Lipowa 8, Kostrzyn, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00018893/9   [NKW: PO1F/00018893/9]
Suma oszacowania wynosi 591 962,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    443 971,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 196,20zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać dokumentację w Sądzie Rejonowym we Wrześni. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl