logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - KOSTRZYN WLKP. CHOPINA 33
Wartość szacunkowa: 1 350 310,00 zł
Cena wywoławcza: 900 206,67 zł
Termin licytacji: 2021-04-02
Publikacja: 2021-02-26 12:30:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00018199/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Zastępca Komornik Anna Czelusta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-04-2021r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10 w sali nr  22 odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
 
prawo własności nieruchomości - działka ewidencyjna nr 272 o pow. 677 m2; zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym, pow. użytkowa 420,04m2;
dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (droga gminna ul. Chopina),
teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową (działka z tymi przyłączami), kanalizacyjną (kanalizacja miejska) i gazową


 
należącej  do dłużnika: Renata Elżbieta Kowalska
położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Chopina 33, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00018199/4   [NKW: PO1F/00018199/4]
Suma oszacowania wynosi 1 350 310,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     900 206,67zł.


 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 031,00zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w Sądzie Rejonowym we Wrześni. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl