logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - GRZYBOWO 9
Wartość szacunkowa: 240 546,00 zł
Cena wywoławcza: 160 364,00zł
Termin licytacji: 2021-03-19
Publikacja: 2021-02-16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00007047/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19-03-2021r. o godz.12:00
w   budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy Września, Jana Pawła II 10   w sali nr 22  odbędzie się
druga licytacja nieruchomości 
stanowiącej
:

działka ewidencyjna nr 233/3 o pow. 1 453m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, z pom. gospodarczym (stodołą) w bryle budynku, niepodpiwnioczonym, 
o pow. uż. 75,0m2
dostępne uzbrojenie - prąd, woda, kanalizacja do szamba
należącej  do dłużnika: Zofia Górniak
położonej: 62-300 Września, Grzybowo 9, Grzybowo, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00007047/4   [NKW: PO1F/00007047/4]
Suma oszacowania wynosi 240 546,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
160 364,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 054,60zł.
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyzaczonym terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w sądzie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl