logo

Licytacje

Tytuł: LOKAL MIESZKALNY GUŁTOWY PARKOWA 2/5
Wartość szacunkowa: 100 246,00 zł
Cena wywoławcza: 66 830,67 zł
Termin licytacji: 2019-10-29
Publikacja: 2019-09-25 14:31:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00021753/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 14,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
 
lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość, położony w budynku wielolokalowym nr 2, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczonym, wykonannym w technologii tradycyjnej murowanej;
lokal położony na parterze budynku;
struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, skrytka, korytarz
pow. użytkowa lokalu: 53,40 m2
wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o. 


 
wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1/8 części - zapisane w KW nr PO1F/00021676/6 
należącej  do dłużnika: Leszek Kokosza, Mariola Tomczak (dawniej Kokosza)
położonej: 62-024 Gułtowy, Parkowa 2/5, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00021753/0   [NKW: PO1F/00021753/0]
Suma oszacowania wynosi 100 246,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    66 830,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 024,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:30 do godz.11:00 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl