logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - KOSTRZYN WLKP. LIPOWA 16
Wartość szacunkowa: 1 437 000,00 zł
Cena wywoławcza: 958 000,00 zł
Termin licytacji: 2019-10-29
Publikacja: 2019-09-25 12:07:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00018894/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej :

nieruchomość gruntowa, zabudowana działka nr 2137 o pow. 914 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 248,10 m2 oraz budynkiem przemysłowym (niemieszkalnym) wraz z garażami o łącznej pow. 202,45 m2


należącej  do dłużnika: Elżbieta Wiśniewska
położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp, Lipowa 16, Kostrzyn Wlkp., dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00018894/6   [NKW: PO1F/00018894/6]
Suma oszacowania wynosi 1 437 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    958 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 143 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wzniesiony w 1986 roku.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, budynek wzniesiony w technologii

tradycyjnej - murowanej. Przykryty dachem płaskim. Bryła budynku zwarta. Struktura użytkowa

budynku obejmuje parter oraz piętro.

 

 

Budynek w dobrym stanie technicznym, określony stopień zużycia technicznego 10% . W 2000 roku w

budynku przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, budynek

docieplono i otynkowano.

 

Opis konstrukcji

Ławy fundamentowe – żelbetowe, beton,

Ściany nośne – cegła kratowka na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem,

Strop: żelbetowy,

Schody wewnętrzne drewniane – konstrukcja lekka

Stropodach wentylowany, konstrukcja nośna – strop typu Fert -45, stropodach ocieplony wełną

mineralną, pokryty papą.

Budynek ocieplony styropianem, pokryty tynkiem.

Wykończenie pomieszczeń, standard budynku:

- na podłogach w części parterowej oraz na piętrze parkiet dębowy oraz częściowo płytka

ceramiczna (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń w łazienkach, kuchni oraz komunikacji),

- ściany malowane oraz częściowo pokryte tapetą,

- stolarka drzwiowa wewnętrzna - drewniana,

- drzwi wejściowe antywłamaniowe,

- stolarka okienna drewniana z roletami zewnętrznymi,

- w kuchni znajdują się meble w zabudowie wykonane z drewna,

- parapety wewnętrzne – kamień.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną,

- wodną,

- kanalizacja,

- c.o. i c.w.– z pieca gazowego,

- ogrzewanie podłogowe,

- domofonową,

- alarmową,

- telefon,

- TV-sat.

Budynek mieszkalny wykończony materiałami dobrej jakości o niewielkim stopniu zużycia (10%). W

budynku prowadzona jest prawidłowa, bieżąca gospodarka remontowo-modernizacyjna.

 

Opis budynku przemysłowego oraz garaży

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek

stanowi zwartą bryłę wraz z budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi. Powierzchnia

użytkowa budynku przemysłowego (niemieszkalnego) łącznie z budynkami garażowymi – 202,45 m2.

Budynek garażowy znajdujący się w tylnej części nieruchomości nieogrzewany.


 

Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej z

pieca gazowego (instalacja wspolna z budynkiem mieszkalnym), alarmową, telefon, elektryczną

(niezależny licznik).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl