logo

Licytacje

Tytuł: SIEKIERKI WIELKIE - PO1F/00036019/1
Wartość szacunkowa: 2 591 188,00 zł
Cena wywoławcza: 1 943 391,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-06
Publikacja: 2019-08-08 14:15:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00036019/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
 
- działka nr 354/202 : pow.403m2,  wartość gruntu: 44 600,00 PU: 145,90 
WR2= 365 474,00zł STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      274 105,50 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        36 547,40 zł
 
- działka nr 354/220 : pow.403m2,  wartość gruntu: 44 600,00 PU: 145,90 
WR2= 365 474,00zł STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      274 105,50 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        36 547,40 zł
 
- działka nr 354/205 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/207 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/209 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/211 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/213 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
 
- działka nr 354/215 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działkia nr 354/217 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/219 : pow.242m2,  wartość gruntu: 26 782,00 PU: 131,60 
WR2= 180 705,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      135 528,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        18 070,50 zł
 
- działka nr 354/221 : pow.403m2,  wartość gruntu: 44 600,00 PU: 145,90 
WR2= 200 341,00zł STAN SUROWY OTWARTY
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      150 255,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        20 034,10 zł
 
- działka nr 964 : pow.398, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 44 047,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    33 035,25 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        4 404,70 zł
 
- działka nr 965 : pow.228, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 25 233,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      18 924,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        2 523,30 zł
 
- działka nr 966 : pow.228, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 25 233,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      18 924,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        2 523,30 zł
 
- działka nr 967 : pow.228, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 25 233,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      18 924,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        2 523,30 zł
 
- działka nr 968 : pow.228, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 25 233,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      18 924,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        2 523,30 zł
 
- działka nr 969 : pow.228, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 25 233,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi      18 924,75 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi        2 523,30 zł
 
- działka nr 970 : pow.398, cena za metr 110,67zł, wartość działki 
WRg= 44 047,00zł NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA  
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    33 035,25 zł
rękojmia w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wynosi      4 404,70 zł 
należącej  do dłużnika: Poznań Nieruchomości Sp.zo.o.
położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Siekierki Wielkie, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00036019/1   [NKW: PO1F/00036019/1]
Suma oszacowania wynosi łącznie 2 591 188,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi łącznie 1 943 391,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 259 118,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl