logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA - WRZEŚNIA, UL. WITKOWSKA 11/5
Wartość szacunkowa: 82 000,00 zł
Cena wywoławcza: 54 666,67 zł
Termin licytacji: 2019-09-18
Publikacja: 2019-08-08 13:12:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00035423/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej :
 
lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 36,30 m2;
położony na poddaszu w bud. mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym;
struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia (adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny), łazienka z WC oraz korytarz;
do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,80 m2 oraz pom. gospodarcze o pow. 1,20 m2;
łącznie:  51,30 m2;

      
 
udział związany z własnością lokalu 5130/24515 do nieruchomości wspólnej PO1F/00031751/9  
należącej  do dłużnika: Ewa Haremza
położonej: 62-300 Września, Witkowska  11/ 5, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00035423/9   [NKW: PO1F/00035423/9]
 
Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    54 666,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:30  do godz.11:00 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl