logo

Licytacje

Tytuł: LOKAL MIESZKALNY - KOSTRZYN WLKP, PIASTA 6 / 13
Wartość szacunkowa: 230 000,00 zł
Cena wywoławcza: 172 500,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-13
Publikacja: 2019-07-08 11:56:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00034371/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącego:
 
lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym, poł. przy ul. Piasta 6, Kostrzyn Wlkp.; 
pow. użytkowa 68,32 m2; położony na parterze. 
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza. 
Standard wykończenia lokalu: typowy, na podłodze wykładzina parkiet dębowy oraz częściowo płytka ceramiczna, ściany pokryte tapetą lub malowane, okna pcv, kuchnia jasna. W lokalu znajduje się przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz instalacja elektryczna i TV-sat.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu  
należącego  do dłużnika: Magdalena Cybulska
położonego: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Piasta 6/13, 
dla którego  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00034371/2  [NKW: PO1F/00034371/2]
Suma oszacowania wynosi 230 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    172 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:30 do godz.12:00 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl