logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA - CHWALIBOGOWO 26/10
Wartość szacunkowa: 106 800,00 zł
Cena wywoławcza: 80 100,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-13
Publikacja: 2019-07-08 10:45:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00023514/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019r. o godz. 10:30 w  budynku Sadu Rejonowego we Wrzesni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
nieruchomość lokalowa mieszkalna nr 10 poł. w bud. nr 26 w m. Chwalibogowo, gm. Września oraz udział we współwłasności nieruchomości wynoszący 1/12 - zapisany w KW PO1F/00019656/3;
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 58,40 m2, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego dwunastorodzinnego, 3-kondygnacyjnego;
Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, korytarz;
do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,70 m2 oraz pom. gospodarcze (segment budynku gospodarczego) o pow. 18,00 m2  
 

 
należącej  do dłużnika: Marcin Zioła
położonej: 62-300 Września, Chwalibogowo 26/10, Chwalibogowo, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00023514/7   [NKW: PO1F/00023514/7]
Suma oszacowania wynosi 106 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    80 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 680,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.


 

 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.11:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl