logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA - KOKOSZKI 19/2
Wartość szacunkowa: 209 800,00 zł
Cena wywoławcza: 139 866,67 zł
Termin licytacji: 2019-05-07
Publikacja: 2019-03-15 14:02:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00040452/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
 
prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 2 poł. w bud. nr 19 w m. Kokoszki, gm. Nekla, oraz udział we współwłasności nieruchomości wynoszący 1/2 - zapisany w KW PO1F/00001947/1;
Lokal mieszkalny o pow. użytkow. 126,71 m2 usytuowany na II kondygnacji budynku mieszkalnego dwurodzinnego, 2-kondygnacyjnego;
Struktura lokalu: 3 pokoje, salon, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, spiżarnia oraz budynek gospodarczy o pow. 30,14 m2  
 

należącej  do dłużnika: Czesław Szymanowski, Renata Majdzińska
położonej: 62-330 Kokoszki, Kokoszki  19/ 2, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00040452/9   [NKW: PO1F/00040452/9]
Suma oszacowania wynosi 209 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    139 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
 

 
 
 


 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl