logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ - WRZEŚNIA UL. DŁUGOSZA 36
Wartość szacunkowa: 595 454,00 zł
Cena wywoławcza: 446 590,50 zł
Termin licytacji: 2019-01-17
Publikacja: 2018-12-03 15:56:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00014550/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej :
 
działka nr 4115 o pow. 500 m2, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, 
w zabud. wolnostojącej o pow. uż. 210,55 m2;
uzbrojenie: prąd, woda, gaz, kanalizacja  


 
należącej  do dłużnika: Mirosław Gos, Magdalena Gos,
położonej: 62-300 Września, Długosza 36, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00014550/5   [NKW: PO1F/00014550/5]
Suma oszacowania wynosi 595 454,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     446 590,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 545,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl