logo

Witamy serdecznie


Kancelaria Komornika mieści się we Wrześni przy ul. Gdańskiej 9. Prowadzona jest od 1 lutego 1992 roku w oparciu o zarządzenie nr I/92/A Prezesa Sądu Wojewódzkiego z dnia 20 stycznia 1992 roku w sprawie utworzenia rewiru komorniczego przy Sądzie Rejonowym we Wrześni. Następnie w oparciu o decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 1998 roku S/C/ IV 550/571/98 o powołaniu Mariusza Celmera na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrześni i decyzję Ministra Sprawiedliwości 15 stycznia 2008 DO-IV-643/56/08.

"Komornik Sądowy może prowadzić postępowania egzekucyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 


Obszar właściwości tutejszej kancelarii obejmuje następujące gminy:
Gmina Września, Gmina Kołaczkowo, Gmina Kostrzyn, Gmina Miłosław, Gmina Nekla

Plik z pełnym wykazem do pobrania: PDF


 
 Wnioski do pobrania
  FORMULARZ WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
  FORMULARZ SKARGI

Kalendarz

Szybki kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego
Mariusz Celmer


ul. Gdańska 9
62-300 Września
tel.: 61 437 49 30 tel.: 61 437 49 32
tel.: 61 437 49 33 fax.: 61 437 49 34
tel. kom. 608432610
INFORMACJE TELEFONICZNE W SPRAWACH UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE W CZWARTKI

email: wrzesnia@komornik.pl
http://www.komornik-wrzesnia.pl
Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl