logo

Witamy serdecznie


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni  Mariusz Celmer , Zastępca Komornika Anna Czelusta  jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim dłużnikom zamieszkałym lub posiadającym swoje siedziby w obrębie właściwości Sądu Rejonowego we Wrześni

 

 Należy pamiętać, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika w obrębie właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (w takim wypadku właściwy jest każdy z komorników działających przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości) a także spraw o wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy (art. 10 ustawy o komornikach sądowych).

 Ponadto w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych wierzyciel może złożyć wniosek do komornika właściwego miejscowo ze względu na swoje miejsce zamieszkania (art. 1081 § 1 k.p.c.).
 


Obszar właściwości tutejszej kancelarii obejmuje następujące gminy:
Gmina Września, Gmina Kołaczkowo, Gmina Kostrzyn, Gmina Miłosław, Gmina Nekla

Plik z pełnym wykazem do pobrania: PDF


 
 Wnioski do pobrania
  FORMULARZ WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
  FORMULARZ SKARGI

Kalendarz

Szybki kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego
Mariusz Celmer
Zastępca Komornika Sądowego Mariusza Celmera Komornik Sądowy Anna Czelusta

ul. Gdańska 9
62-300 Września
Sekretariat: 61 437 49 30, 32, 33, 35
Asesor: 61 437 49 36
Księgowość: 61 437 49 37
Tel. kom. 604 668 636
Fax.: 61 437 49 34

email: wrzesnia@komornik.pl
http://www.komornik-wrzesnia.pl
Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl